חללים מסחריים

העיר הלבנה

ניתן להרגיש את סגנון האדריכלות הלבנה של באוהאוס
שמאפיינת את העיר הלבנה בחלק זה של העיר,

ההשראה לעיצוב הדירה הגיע מהעיר הלבנה, רקע היסטורי שהחיבור לראי ההיסטוריה של תל אביב נתן לי את האפשרות ליצור שפה שהלקוחות מאוד התחברו אליה.

ניתן להרגיש את סגנון האדריכלות הלבנה של באוהאוס שמאפיינת את העיר הלבנה בחלק זה של העיר, קורות גבוהות, אי בחלל הדירה, בחירת פלטת צבעים מדויק בקווי הבאוהאוס ולבן בוהק.

קיבלתי את התוצאה הסופית המושלמת, עם בחירה בספקטרום הלבן, הצלחתי לייצר אנרגיות רב ממדיות. וחיבוק מלא של קרני השמש החודרת אליה.

צילום רותם פריפר חלל 80 מטר